Blog Archives

கங்கை கொண்ட சோழன்

முன்னுரை:

தமிழர்களின் வரலாற்றுப் பெருமிதங்களுள் சோழப் பேரரசுக்கு பேரிடம் உண்டு. மக்களாட்சி முறைக்கு முன்னுதாரணமான குடவோலை முறை, விவசாயத்திற்கு அடிப்படையான  நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள், கலை மிளிரும் தஞ்சை பெரிய கோயில், கங்கை கொண்ட சோழபுரம், கடல் கடந்து வென்ற வீ ரம்… எனப் பல அற்புத அம்சங்களை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் நடத்திக் காட்டியவர்கள் சோழப் பேரரசர்கள். அவர்களுள், பாரதத்தின் பெரும் பகுதி மட்டுமல்லாது கடல் கடந்தும் வெற்றிக்கொடி நாட்டியவர் ராஜராஜ சோழனின்  மகனான முதலாம் ராஜேந்திர சோழன். வரும் 2014-15- ஆம் ஆண்டு மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழன் முடி சூடியதன ஆயிரமாவது ஆண்டாகும். அதனை முன்னிட்டு இக்கட்டுரை இங்கு வெளியாகிறது….

 

-குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியன்

முதலாம் ராஜேந்திர சோழன்

முதலாம் ராஜேந்திர சோழன்

(ஆட்சிக் காலம்: பொ.யு.பி. 1012 –  1044)

(பிறந்த நட்சத்திரம்: ஆடி- திருவாதிரை)

இந்திய வரலாற்றில், வீரத்தில் முதலாம் ராஜேந்திர சோழனுக்கு நிகராக மற்றொரு அரசனைக் கூற முடியாது. ஏறத்தாழ 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே சிறந்ததொரு கடற்படையை நிறுவி,  கடல் கடந்த நாடுகளை வென்று உலக சாதனை படைத்த மாமன்னனும் இவனே.

போர்க்களம் காணாத சோழநாடு, அமைதியான ஆட்சி, கொடுங்கோன்மை என்பதே இல்லாத  மக்களாட்சி நெறியில் இயங்கிய ஊர்ச்சபைகள், இமயம் அளவு சாதனை படைத்த கவின்கலைகள்,  செல்வம் மிகுந்த நாடு என,  சோழ மண்டலத்தைக் கூறுகின்ற ஒரு பொற்காலத்தை  உருவாக்கியவன் மாமன்னன் ராஜராஜன். அவனது சாதனைகளுக்கும், வீர வரலாற்றுக்கும்  பின்புலத்தில் நிழலாய் விளங்கியவன் ராஜேந்திர சோழனே.

மாமன்னன் ராஜராஜன் காலத்தில்,  தற்போதைய ஆந்திரம், கர்நாடகம், கேரளம், இலங்கை,  மேலைக்கடலில் திகழும் லட்சத்தீவு, மாலத்தீவு போன்ற பகுதிகளும் தமிழகம் முழுவதும்  சோழப் பேரரசின் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்த பகுதிகளாகும்.

இவற்றை ராஜேந்திர சோழன்  தொடர்ந்து கட்டுக்குள் வைத்திருந்ததோடு,  கங்கைக் கரை வரை வடபுலத்தும், வங்கம் வரை  வடகிழக்கும், மகாராஷ்டிரா வரை வடமேற்கும் வென்றதோடு வங்கக்கடல் கடந்து கீழ்த்திசை நாடுகளான அந்தமான்- நிக்கோபர், மலாயா, சுமத்திரா வரை பலநாடுகளைத் தன் வீரத்தால்  பணியவும் வைத்தான். இலங்கை முழுவதும் இவனது கட்டுப்பாட்டிற்குள் வந்தது.

‘கங்கை கொண்ட சோழன்’ , ‘கடாரம் கொண்டான்’ என்ற சிறப்புப் பட்டங்களைச் சூடினார். இவற்றை எல்லாம் சிறப்புறக் குறிக்கும் இவனது மெய்க்கீர்த்தி,

“இடைத்துறை நாடும்,  வனவாசியும், கொள்ளிப் பாக்கையும், மண்ணைக் கடக்கமும், பழந்தீவும், இரட்டபாடி ஏழரை  இலக்கமும், சக்கரக் கோட்டமும், மதுரை மண்டலமும், நாமணைக் கோணமும், பஞ்சப்  பள்ளியும், தண்டபுத்தியும், தக்கண லாடமும், வங்காள தேசமும், உத்திர லாடமும், கங்கையையும் வென்றதாக”க் குறிப்பிடுகின்றது. இவையனைத்தும் இந்தியத் திருநாட்டின்  பெரும் பகுதியாகும்.

இவை மட்டுமன்றி தென்திரை ஈழமண்டலம் முழுவதும் இவனால் கொள்ளப் பெற்றது என்பதையும் இவரது மெய்க்கீர்த்தி கூறுகிறது:

“அலைகடல் நடுவுள் பல கலம் செலுத்தி
சங்கிராம விசையோத்துங்க வர்மனாகிய
கடாரத்து அரசனை வாகையும் பொருகடல்
கும்பக்கரியோடு அகப்படுத்தி,
உரிமையிற்  பிறக்கிய பெருந்திப் பிறக்கமும்
ஆர்த்தவன் அகநகர்ப் போர்த்தொழில் வாசலில்
விச்சாதிரத் தோரணமும் உய்த்தொளிர்ப் புனை
மணிப்புதவமும், கனமணிக்கதவமும்
நிறை சீர் வசியமும்  துறைநீர்ப் பண்ணையும்
வண்மலையூர் எயிற் தொன்மலையூரும்,
ஆழ்கடல் அகழ் சூழ் மாயிரு டிங்கமும்,
கலங்கா வல்வினை இலங்க சோகமும்,
காப்புறு நிறைபுனல் மாப்பப்பாளமும்
காவலம் புரிசை மேவு இலிம்பங்கமும்
வினைப் பந்தூர் இடைவளைப் பந்தூரும்
கலைத் தக்கோர்  புகழ் தலைத் தக்கோலமும்
தீது அமர் பல்வினை மாதமாலிங்கமும்
கலாமுதிர் கடுந்திறல் இலாமுரி தேசமும்
தேங்கவார் பொழில் மானக்க வாரமும்
தொடுகடல் காவல் கரடு முரட் கடாரமும்
மாப்பொரு தண்டல் கொண்ட
கோப்பரசேகரி வன்மர் ஸ்ரீ ராஜேந்திரசோழ தேவர்’

-என்று கடல் சார்ந்து அப்பெருமன்னன் வென்ற கீழ்த்திசை நாடுகளையும், அங்கு பெற்ற  பொருள்களையும் பட்டியலிட்டுக் கூறுகின்றது அந்த மெய்க்கீர்த்தி. இது புனைந்துரையன்று;  தமிழ்ப் பெரு மன்னனின் வீரத்தை, நிகழ்ந்ததை நிகழ்ந்தவாறு பட்டியலிடும் பாமாலை என்பதே உண்மை.

இவ்வாறு பாமாலையாகக் காணப்பெறும் கடல் சார்ந்த வெற்றிகளைக் குறிப்பிடும் மெய்க்கீர்த்தி அடங்கிய கல்வெட்டுக்கள் ராஜேந்திர சோழனின் பதின்மூன்றாம் ஆட்சியாண்டிலிருந்து தான்  கிடைக்கின்றன. இவர்  கப்பற் படைகளை கடலில் செலுத்தி கடாரம் கொண்ட செய்தியை  திருவாலங்காட்டுச் செப்பேடும் கூறுகின்றது. அப்படையெடுப்பு பொ. யு.பி. (கி.பி.)  1025- க்கு முன்னரே  நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும்.

இவ்வேந்தன் தன்னுடைய சிறந்த கப்பற்படையின் துணை கொண்டு கடல் நடுவிலுள்ள கடாரத்தரசனாகிய சங்கிராம விசோயத்துங்கவர்மனைப் போரில் புறங்கண்டு,  அவனது பட்டத்து  யானையையும் பெரும் பொருளையும் வித்யாதரத் தோரணத்தையும் கவர்ந்து கொண்டு, ஸ்ரீ விசயம், பண்ணை, மலையூர், மாயிருடிங்கம், இலங்கா, சோகம், பப்பாளம், இலிம்பங்கம்,  வளைப்பந்தூர், தக்கோலம், தாமலிங்கம், இலாமுர்தேசம், நக்கவாரம், கடாரம் ஆகிய இடங்களைக்  கைப்பற்றினான் என்று அறிய முடிகிறது.

இவை சுமத்திரா, மலேயா, அந்தமான் பகுதிகளைச் சார்ந்த இடங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். தற்போது கம்போடியா என அழைக்கப்படும்  காம்போஜ நாட்டின் மன்னன் ஒருவன் ராஜேந்திர சோழனுக்காக தன் நாட்டிலிருந்து அழகிய தேர் ஒன்றை அனுப்பி தன் நட்பை வெளிப்படுத்திக் கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

தன் வீரத்தைக் காட்டி நிற்கும் பட்டப் பெயரான ‘கங்கை கொண்டான்’ என்ற பெயரினை  நினைவூட்டும் வகையில் ‘கங்கை கொண்ட சோழபுரம்’ எனும் புதிய தலைநகரை  கொள்ளிடத்திற்கு அருகில் அமைத்ததோடு, ‘கங்கை கொண்ட சோழீச்சுரம்’ எனும் திருக்கோயிலையும்  எடுப்பித்தான்.

வடபுலத்து அரசர்களைவென்று, கங்கையிலிருந்து கொணர்ந்த புனிதநீரைத்  தான் அந்நகரில் தோற்றுவித்த  ‘சோழகங்கம்’ எனும் ஏரியில் விடுத்து, தன் வெற்றிக்கு  ‘ஜலஸ்தம்பம்’ எடுத்தான். (பொதுவாக வெற்றியைக் கொண்டாட ஜெயஸ்தம்பம் (வெற்றித்தூண்)  நிறுவுவது வழக்கம். ஆனால் இப்பெருவேந்தனோ ஜலஸ்தம்பம் எடுத்ததாகக் கல்வெட்டில்  கூறிக் கொள்கிறான்.)

ஒரு பேராசனுக்கு ஏன் இத்தகைய போர் வெறி என்று சிலர் நினைக்கலாம். அது தவறு.  பல்லவர் காலத்து வரலாறு சோழர்களுக்கு புகட்டிய பாடமே போர்மேற்செல்லும் நிர்வாக உத்தியாகும். சோழர்கள் எந்த நாட்டையும் பிடித்து கசக்கிப் பிழியவில்லை; அதனைத் தொடர்ந்து   அடிமைப்படுத்தவும் இல்லை.

பல்லவர்கள் தலைசிறந்த நிர்வாகிகளாக இருந்தும் அவர்கள்  ஆட்சிக்காலத்தில் மேலைச் சாளுக்கியர்களின் தொடர்ந்த படை எடுப்பால் தமிழகம்  அல்லல்பட்டது. விளைநிலங்கள் பாழாயின, ஏரிகளும் குளங்களும் ஆறுகளும் அழிக்கப்பட்டன.  ஒரு நாட்டில் போர்க்களம் காணாத ஒரு நிலை இருந்தாலன்றி,  அங்கு வளம் கொழிக்க  முடியாது;  கல்வி மேம்பட முடியாது;  கவின் கலைகள் வளர்ச்சி அடைய முடியாது.

இதை  உணர்ந்த மாமன்னன் ராஜராஜனும், ராஜேந்திர சோழனும் தாங்கள் அரியணையில்  அமர்ந்தவுடனே சோழ நாட்டை சுற்றியுள்ள நாடுகளுக்கெல்லாம் தூதர்களை அனுப்பி  நட்புக்கரம் நீட்டினர். நட்புடன் வந்தவர்களை அரவணைத்தனர். நட்பு மறுத்தவர்களுடன்  மோதினர்; வெற்றி கண்டனர். அவர்கள் நாட்டில், தாங்கள் நிலைப்படைகளை நிறுத்தி அவர்களால்  எந்த நேரத்திலும் ஆபத்து வராத வண்ணம் கண்காணித்தனர். இந்த ஆளுகைத் திறத்தால் தான்  சோழநாடு தலைநிமிர்ந்து நிற்க முடிந்தது, எல்லா வகையிலும் வளமோடு திகழ முடிந்தது.

ராஜராஜனின் போர் வெற்றிகளுக்கு ராஜேந்திர சோழனும், ராஜேந்திர சோழனின்  வெற்றிகளுக்கு ராஜாதிராஜனும் காரணமாய் இருந்தனர்.

பிற்காலச் சோழர்களில் விஜயாலய சோழன் காலத்திலிருந்து  ராஜராஜன் காலம் முடியும் வரை தஞ்சையே தலைநகரமாக இருந்தது. ராஜேந்திர சோழன் முதல்  பத்தாண்டுகள் மட்டுமே தஞ்சையில் இருந்தான். பின்பு கங்கை கொண்ட சோழபுரத்திற்கு தலைநகரை மாற்றினான். இதற்கு முக்கியக் காரணம், படைத்தலைமையிடம் இருப்பதற்கு  தஞ்சையின் நில அமைப்பு ஏற்புடையது அன்று என்பதை ராஜேந்திரன் உணர்ந்தது தான்.

ஒவ்வொரு முறையும் பல்லாயிரக் கணக்கான யானைகளும், குதிரைகளும், தேர்களும், காலாட்படையும் மருத நிலப்பகுதியான தஞ்சையிலிருந்து புறப்பட்டு வடபுலம் செல்ல வேண்டுமாயின்  காவிரியின் அதனைக் கிளை நதிகளையும் கடக்க வேண்டும். சாலைகள் பழுதடையும்,

பசுமையான விளைநிலங்கள் பாழ்படும் இவற்றைத் தவிர்ப்பதற்கே கொள்ளிடத்தின் வடகரையை  தேர்வு செய்தான். அதே நேரத்தில் வளமில்லாமல் இருந்த அந்தப் பகுதியில் பெரிய ஏரியை  வெட்டுவித்து நீர்வளப்படுத்தி மேன்மையுறச் செய்தான். தலைநகர மாற்றம், புதிய நகர  நிர்மாணம் என்பவை அறிவுப்பூர்வமாகவும், ஆக்கப்பூர்வமாகவும் அவன் சிந்தித்து  செயல்படுத்திய திட்டங்களாகும்.

பாண்டிய நாட்டை தன் ஆளுகைக்கு உட்படுத்தி ராஜேந்திர சோழன் அங்கு ஓர் அழகிய  அரண்மனையை நிர்மாணித்ததோடு தன் மைந்தன் ஒருவனை அப்பகுதியில் ஆட்சியாளனாகவே  நியமித்தான். திருநெல்வேலி மாவட்டத்து அம்பாசமுத்திரத்தில் ஒரு நிலைப்படையை அமைத்து  தென்பகுதியிலிருந்தும், கேரள நாட்டிலிருந்தும் ஆபத்துகள் ஏற்படா  வண்ணம் செய்தான்.

ஆறுகளைக் கடக்கும் போது தன் யானைப்படையின் யானைகளை ஆற்றின் நடுவே நிறுத்தி  அவற்றின் முதுகின் மேலாகப் பாலம் அமையுமாறு செய்த,  படைகளை அக்கரை செலுத்தும்  அவனது போர் நுட்பம் பற்றிய குறிப்புகளை கல்வெட்டுக்களும் செப்பேடுகளும்  எடுத்துரைக்கின்றன.

தமிழின்பாலும் தமிழசையின்பாலும் தணியாத தாகமுடையவனாகவே வாழ்ந்தான். ‘பண்டித சோழன்’ என்ற சிறப்புப் பெயரும் பெற்றான்.

ஒருமுறை பழையாறை அரண்மனையில் இப்பேரரசன் உணவு அருந்திக் கொண்டிருந்தான்.   அவ்வேளையில் அங்கு வந்த அவனது போர்த்தளபதி ராசராச பிரம்மாராயன் என்பவன் மன்னனிடம்  ஒரு விண்ணப்பம் செய்தான். அந்த விண்ணப்பம் போர் பற்றியதோ அல்லது ஆட்சி பற்றியதோ  அல்ல. திருக்கற்குடி (திருச்சிராப்பள்ளி  உய்யகொண்டான் திருமலை) சிவாலயத்தில் மூவர்  தேவாரம் பாடும் ஒதுவார்களுக்காக விண்ணப்பம் செய்தான். உணவு அருந்திக் கொண்டே காது  கொடுத்துக் கேட்ட ராஜேந்திர சோழன் உளம் மகிழ்ந்து தமிழ்பாடும் இசைவாணர்களுக்காக  திருக்கற்குடியில் நிலமளித்து ஆணையிட்டான். அப்படியே கல்லிலும் எழுதச் செய்தான்.

நிலம்  அளித்தவனோ கங்கையும் கடாரமும் வென்ற சோழப்பேரரசன். தமிழ் பாடுபவர்களுக்காக விண்ணப்பித்தவனோ பல போர்களைக் கண்ட சோழர் தளபதி. அது மட்டுமன்று அத்தளபதி  பின்னாளில் மேலைச் சாளுக்கியரோடு நிகழ்ந்த போரில் வீர மரணம் அடைந்தவன். அவனுக்காக  கீழைச் சாளுக்கிய மன்னன் ராஜராஜ நரேந்திரன் அந்த இடத்திலேயே சமாதிக் கோயிலும்  அமைந்திருக்கிறான். மன்னனும், தளபதியும் தமிழுக்காகவும் தெய்வத் தமிழிசைக்காகவும்  காட்டிய ஈடுபாட்டைத் தான் இந்த வரலாறு நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

சமஸ்கிருதத்தில்  புலவோர் ஆய்வு மேற்கொள்ள எண்ணாயிரம் கிராமத்தில் பல்கலைக் கழகம் நிறுவியமை   ராஜேந்திரனின் நெடுநோக்கைக் காட்டியது.

சிறந்த சைவனாக விளங்கிய ராஜேந்திர சோழன்,  மற்ற சமயத்தவர்களிடத்தில் நேசமுடன்  திகழ்ந்தான். நாகப்பட்டினத்தில் கடாரத்து அரசனால் எடுக்கப்பட்ட பௌத்த பள்ளிக்கு  பள்ளிச்சந்தமாக (கொடை) பல ஊர்களை ராஜராஜன் அளித்திருந்தான். அதற்கான செப்பேட்டுச்  சாசனத்தை ராஜேந்திர சோழனே கடாரத்து அரசனுக்கு வழங்கினான் என்பது  குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

தஞ்சைக்கருகில் உள்ள ஆர்க்காட்டுக் கூற்றத்தில் முதலாம் பராந்தக சோழன் ‘வீரசிகாமணிப்  பேரேரி’ என்ற ஒரு பாசன ஏரியை அமைத்து சோழநாட்டில் நீர்வளம் பெருக்கினான். இம்மன்னவன்  தான் வீரநாராயணப் பேரேரி (வீராணம் ஏரி) யையும் அமைத்தவன். அந்த ஏரியினைப்  பராமரிக்கும்  பொறுப்பினை அமண் குடியிலிருந்த ஒரு சமணப் பள்ளியின் தலைவரிடம் ஒப்படைத்தான்.

பின்னாளில் அந்த ஏரியை ராஜேந்திர சோழனும் போற்றிப் பாதுகாத்தான். அதற்கென ராஜேந்திர சோழனின் தளபதி ஜெயமூரி நாடாள்வான் என்பவன் மன்னன் சார்பில் நிலக்கொடை அளித்து  அதன் வருவாயிலிருந்து ஏரியை மராமத்து செய்யும் பணியினை பராந்தகசோழன் செய்தது போலவே அதே சமணப் பள்ளியிடம் ஒப்படைத்தான். இப்பெருவீரன் தான் இலங்கை முழுவதையும் ராஜேந்திர சோழனுக்காக வென்று வாகை சூடியவனாவான். இவ்வாறு  மன்னனும், தளபதிகளும் பிறரும் மக்கள் நன்மைக்காக எண்ணற்ற தொண்டுகள்  புரிந்திருக்கிறார்கள்.

தஞ்சையில் பிறந்து கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் வாழ்ந்து, கடல் கடந்த வெற்றிகளைத் தழுவி பாரத வரலாற்றில் தனியிடம் பெற்ற மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழன்,  கி.பி.1044 -ஆம் ஆண்டில்,  வட ஆர்க்காடு மாவட்டம், பிரம்மதேசம் எனும் ஊரில் தங்கியிருந்த போது  மரணமடைந்தான். இதனை பிரம்மதேசம் கல்வெட்டொன்று எடுத்துரைக்கின்றது.

சோழப் பேரரசு

ராஜேந்திர சோழன் வெற்றிகொண்ட பிரதேசங்கள்:

1. இடைத்துறை நாடு – மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலுள்ள ரெய்ச்சூர் மாவட்டம்

2. வனவாசி – வானவாசி – மைசூர் மாநிலத்தின் வடமேற்குப் பகுதி

3. கொள்ளிப்பாக்கை – ஹைதராபாத்திற்கு வடகிழக்கில் 45 மைல் தொலைவிலுள்ள குல்பர்கா

4. மண்ணைக்கடக்கம் – மான்யகேதம், மால்கெட்

5. ஈழமண்டலம் – இலங்கை

6. பல்பழந்தீவு – மாலத்தீவு

7. சாந்திமத் தீவு – அரபிக்கடற் தீவு

8. முயங்கி –  மஸ்கி (நைசாம் ராஜ்ஜியம்)

9. இரட்டபாடி ஏழரை இலக்கம் – மேலைச் சாளுக்கிய நாடு (கர்நாடகம்,

மகாராஷ்டிரம்)

10. சக்கரக் கோட்டம் – பஸ்தரிலுள்ள சித்ரகூடம் (போபால்)

11.மதுரை மண்டலம் – பஸ்தரிலுள்ள சித்ரகூடம்

12. நாமணைக் கோணம் – ஹைதராபாத்தில் உள்ளது

13. பஞ்சப்பள்ளி – ஹைதராபாத்தில் உள்ளது.

14. மாசுனி தேசம் – பாகிஸ்தானில் உள்ளது

15. ஒட்டவிசையம் – ஒரிஸா

16. கோசலை நாடு – கோசலம் (மகா நதியின் கரையோரம்)

17. தக்கணலாடம் – வங்காளத்திலுள்ள ஹூக்ளி, ஹௌரா மாவட்டங்கள்

18. உத்தரலாடம் – மூர்ஷிதாபாத், பீர்பூம் மாவட்டங்கள் (வங்கம்)

19.வங்காள தேசம் – பங்களாதேஷ்

ராஜேந்திர சோழனின் படை வென்ற கடல் கடந்த நாடுகள்:

1. கடாரம் – மலேயாவின் மேற்கரையிலுள்ள கெடா

2. சீர்விசயம் – ஸ்ரீ விஜயம் (சுமத்ராவிலுள்ள பாலம்பாங் எனும் ராஜ்ஜியம்)

3. பண்ணை – சுமத்ரா தீவின் கீழ்க்கரையிலுள்ள ஊர், பனி, பனை என  வழங்கப்படுகிறது.

4. மலையூர் – மலேயா (அ) சுமத்ரா தீவின் பகுதி

5. இலங்கா சோகம் – மலேயாவிலுள்ள கெடாவிற்குத் தெற்கே உள்ள ஊர்

6. மாயிருடிங்கம் – மலேயாவின் நடுவிலுள்ளது

7. பப்பாளம் – கிரா என்னும் பூசந்திக்கு அணித்தாக இருத்தல் வேண்டும்

8. தக்கோலம் – தகோபா (மலேயா)

9. இலம்பங்கம் – தகோபா (மலேயா)

10. வளைப்பந்தார் – தகோபா (மலேயா)

11. இலாமுரி தேசம் – வடசுமத்ரா

12. நக்கவாரம் – நிக்கோபார் தீவு

13. தமாலிங்கம் – மலேயாவிலுள்ள தெமலிங்  நகரம்.

 

குறிப்பு:

திரு. குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியம், தமிழகம் அறிந்த தொல்லியல், கல்வெட்டு அறிஞர்.

நன்றி: விஜயபாரதம் தீபாவளி மலர் 2014

காண்க: ராஜேந்திர சோழனின் பிறந்த நாள் எது?

http://desamaedeivam.blogspot.in/2014/12/blog-post.html

Advertisements
%d bloggers like this: