மாத மலர்கள்

ஒவ்வொரு தமிழ் மாத முதல் தேதியிலும்,  அந்த மாதத்தில் பிறந்த/ மறைந்த பாரத தவப்புதல்வர்களின் நாட்கள் பட்டியலாக இத்தளத்தில் இணையதள இணைப்புகளுடன் (URL LINK) வெளியாகும். அவற்றின் தொகுப்பு இது…

 

(செப்டம்பர் 17 – அக்டோபர் 17)

(அக்டோபர் 18 – நவம்பர் 16)

(நவம்பர் 17 – டிசம்பர் 15)

 (டிசம்பர் 16 – 2014  ஜனவரி 14, 2015)

(ஜனவரி 15, 2015- பிப்ரவரி 12)

(பிப்ரவரி 13, 2015 – மார்ச் 14)

(மார்ச் 15, 2015 – ஏப்ரல் 13)

(ஏப்ரல் 14, 2015 – மே 14)

 (மே15, 2015 – ஜூன் 14)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: