விஞ்ஞானிகள்

           ஹோமி ஜஹாங்கீர் பாபா

           சர் சி.வி.ராமன்

          ஜெகதீச சந்திர போஸ்

          ஸ்ரீநிவாச ராமானுஜன்

          விக்ரம் சாராபாய்

          ஜி.டி.நாயுடு

         ஹோமி ஜஹாங்கீர் பாபா

         மோக்‌ஷகுண்டம் விஸ்வேஸ்வரையா

         சத்யேந்திரநாத் போஸ்

          மேகநாத் சாஹா

          பீர்பல் சாஹ்னி

          சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர்

சதீஷ் தவான்

பிரசாந்த சந்திர மகலனோபிஸ்

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: