நாயன்மார்கள்

ஆலயப் பிரகாரங்களில் அருள்பாலிக்கும் 63 நாயன்மார்கள்

தமிழகத்தில் சைவ சமயம் தழைத்தோங்க வாழ்ந்த சிவனடியார்கள் 63 பேர். பொதுயுகத்திற்குப் பின் (கி.பி) 400- 1000 ஆண்டுகளில் தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் பல்வேறு  சமூகங்களில் அவதரித்த 62 சிவனடியார்களை சைவசமயக் குரவரான சுந்தரமூர்த்தியார் ‘திருத்தொண்டத் தொகை’ என்ற நூலில் தொகுத்து வழங்கினார்.

பின்னாளில் அதனை அடிப்படையாகக் கொண்டு, சுந்தரரையும் நாயன்மாராக்கி, 63 நாயன்மாரின் வரலாற்றை  ‘பெரிய புராணம்’ என்ற நூலாக்கினார் சேக்கிழார்.

அந்த நாயன்மார்களின் பெயர்கள் (அகர வரிசையில்), அவர்தம் குலம், அவர்களின் குருபூஜை மாதம்- நட்சத்திரம் ஆகியவை இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன:

 

.

1 அதிபத்தர் பரதவர் ஆவணி- ஆயில்யம்
2 அப்பூதியடிகள் அந்தணர் தை- சதயம்
3 அமர்நீதி நாயனார் வணிகர் ஆனி- பூரம்
4 அரிவட்டாயர் வேளாளர் தை- திருவாதிரை
5 ஆனாய நாயனார் இடையர் கார்த்திகை-ஹஸ்தம்
6 இசைஞானியார் ஆதி சைவர் (பெண்) சித்திரை- சித்திரை
7 இடங்கழி நாயனார் செங்குந்தர் – குறுநில மன்னர் ஐப்பசி- கிருத்திகை
8 இயற்பகை நாயனார் வணிகர் மார்கழி- உத்திரம்
9 இளையான்குடிமாறனார் வேளாளர் ஆவணி- மகம்
10 உருத்திர பசுபதி நாயனார் அந்தணர் புரட்டாசி- அஸ்வினி
11 எறிபத்த நாயனார் செங்குந்தர் மாசி- ஹஸ்தம்
12 ஏயர்கோன் கலிகாமர் வேளாளர் ஆனி- ரேவதி
13 ஏனாதி நாதர் சான்றார் புரட்டாசி- உத்திராடம்
14 ஐயடிகள் காடவர்கோன் பல்லவர் குறுநில மன்னர் ஐப்பசி- மூலம்
15 கணநாதர் அந்தணர் பங்குனி- திருவாதிரை
16 கணம்புல்லர் செங்குந்தர் கார்த்திகை- கிருத்திகை
17 கண்ணப்பர் வேடர் தை- மிருகசீரிஷம்
18 கலிய நாயனார் செக்கார் ஆடி- கேட்டை
19 கழறிற்றறிவார் சேர அரசர் ஆடி- சுவாதி
20 கழற்சிங்கர் குறுநில மன்னர் வைகாசி- பரணி
21 காரி நாயனார் செங்குந்தர் மாசி- பூராடம்
22 காரைக்கால் அம்மையார் வணிகர் (பெண்) பங்குனி சுவாதி
23 குங்கிலிய கலயனார் அந்தணர் ஆவணி- மூலம்
24 குலச்சிறையார் மரபறியார் ஆவணி- அனுஷம்
25 கூற்றுவர் செங்குந்தர் – குறுநில மன்னர் ஆடி- திருவாதிரை
26 கலிக்கம்ப நாயனார் வணிகர் தை- ரேவதி
27 கோச்செங்கட் சோழன் சோழ அரசர் மாசி- சதயம்
28 கோட்புலி நாயனார் வேளாளர் ஆடி- கேட்டை
29 சடைய நாயனார் ஆதி சைவர் மார்கழி- திருவாதிரை
30 சண்டேஸ்வர நாயனார் அந்தணர் தை- உத்திரம்
31 சக்தி நாயனார் வேளாளர் ஐப்பசி- பூரம்
32 சாக்கியர் வேளாளர் மார்கழி- பூராடம்
33 சிறப்புலி நாயனார் அந்தணர் கார்த்திகை- பூராடம்
34 சிறுதொண்டர் சாலியர் சித்திரை- பரணி
35 சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் ஆதி சைவர் ஆடி-சுவாதி
36 செருத்துணை நாயனார் வேளாளர் ஆவணி-பூசம்
37 சோமசிமாறர் அந்தணர் வைகாசி- ஆயில்யம்
38 தண்டியடிகள் செங்குந்தர் பங்குனி- சதயம்
39 திருக்குறிப்புத் தொண்டர் ஏகாலியர் சித்திரை- சுவாதி
40 திருஞானசம்பந்தர் அந்தணர் வைகாசி- மூலம்
41 திருநாவுக்கரசர் வேளாளர் சித்திரை- சதயம்
42 திருநாளைப்போவார் புலையர் புரட்டாசி- ரோகிணி
43 திருநீலகண்டர் குயவர் தை- விசாகம்
44 திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் பாணர் வைகாசி- மூலம்
45 திருநீலநக்க நாயனார் அந்தணர் வைகாசி- மூலம்
46 திருமூலர் இடையர் ஐப்பசி- அஸ்வினி
47 நமிநந்தியடிகள் அந்தணர் வைகாசி- பூசம்
48 நரசிங்க முனையர் செங்குந்தர் – குறுநில மன்னர் புரட்டாசி- சதயம்
49 நின்றசீர் நெடுமாறன் பாண்டிய அரசர் ஐப்பசி- பரணி
50 நேச நாயனார் சாலியர் பங்குனி- ரோகிணி
51 புகழ்ச்சோழன் சோழ அரசர் ஆடி- கிருத்திகை
52 புகழ்த்துணை நாயனார் ஆதி சைவர் ஆனி- ஆயில்யம்
53 பூசலார் அந்தணர் ஐப்பசி- அனுஷம்
54 பெருமிழலைக் குறும்பர் செங்குந்தர் ஆடி- சித்திரை
55 மங்கையர்க்கரசியார் பாண்டிய அரசி (பெண்) சித்திரை- ரோகிணி
56 மானக்கஞ்சாற நாயனார் வேளாளர் மார்கழி- சுவாதி
57 முருக நாயனார் அந்தணர் வைகாசி- மூலம்
58 முனையடுவார் நாயனார் வேளாளர் பங்குனி- பூசம்
59 மூர்க்க நாயனார் வேளாளர் கார்த்திகை- மூலம்
60 மூர்த்தி நாயனார் வணிகர் ஆடி- கிருத்திகை
61 மெய்ப்பொருள் நாயனார் செங்குந்தர் -குறுநில மன்னர் கார்த்திகை- உத்திரம்
62 வாயிலார் நாயனார் வேளாளர் மார்கழி- ரேவதி
63 விறன்மிண்ட நாயனார் வேளாளர் சித்திரை- திருவாதிரை

 

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: